Dočasná provozní podpora systému IIS

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dočasná provozní podpora systému IIS
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000011
Jednací číslo 1/120/519887-2015
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 5 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 18.5.2015 9:22
Lhůta pro podání nabídek 4.6.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

dočasné zajištění provozní podpory informačního systému VoZP na dobu cca. 7 – 12 měsíců. Zajištěním provozní podpory se rozumí poskytování služeb podpory a údržby formou outsourcingu s cílem zajistit nejnutnější činnosti pro plynulé a bezporuchové zpracování agend výdajové části a bezchybný technický chod informačního systému jako celku.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o zrušení ZŘ PDF [193.65 kB] 29.06.2015
Výzva k podání nabídky PDF [2.15 MB] 18.05.2015
Krycí list nabídky DOC [57.00 kB] 18.05.2015
Příloha č. 2 - Smlouva dočasná podpora IIS DOC [100.00 kB] 18.05.2015
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.72 kB] 18.05.2015