Dočasná provozní podpora IIS - II

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dočasná provozní podpora IIS - II
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000012
Jednací číslo 1/120/787767-2015
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 4 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 17.7.2015 9:34
Lhůta pro podání nabídek 4.8.2015 9:26
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

dočasné zajištění provozní podpory informačního systému VoZP, který obsahuje tzv. výdajovou část agend, registr subjektů, manažerský informační systém MIS a další agendy a prvky souhrnně označené IIS na dobu cca. 9 – 12 měsíců. Zajištěním provozní podpory se rozumí poskytování služeb podpory a údržby formou outsourcingu s cílem zajistit nejnutnější činnosti pro plynulé a bezporuchové zpracování agend výdajové části a bezchybný technický chod informačního systému jako celku.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o zrušení ZŘ PDF [581.20 kB] 07.09.2015
Výzva k podání nabídky PDF [2.10 MB] 17.07.2015
Příloha č. 2 - Závazný vzor smlouvy DOC [113.50 kB] 17.07.2015
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [57.00 kB] 17.07.2015
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.94 kB] 17.07.2015