Dočasná provozní podpora Integrovaného informačního systému VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dočasná provozní podpora Integrovaného informačního systému VoZP ČR
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000013
Jednací číslo 1/120/1057001-2015
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 5 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 23.9.2015 11:09
Lhůta pro podání nabídek 8.10.2015 9:00

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

dočasné zajištění provozní podpory informačního systému VoZP, který obsahuje tzv. výdajovou část agend, registr subjektů, manažerský informační systém MIS a další agendy a prvky souhrnně označené IIS na dobu cca. 7 – 12 měsíců. Zajištěním provozní podpory se rozumí poskytování služeb podpory a údržby formou outsourcingu s cílem zajistit nejnutnější činnosti pro plynulé a bezporuchové zpracování agend výdajové části a bezchybný technický chod informačního systému jako celku.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení VZ PDF [1.09 MB] 24.01.2017
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [470.63 kB] 03.11.2015
Rozhodnuti o vyloučeni uchazece YOUR SYSTEM, spol. s r.o. PDF [387.40 kB] 08.10.2015
Výzva k podání nabídky PDF [3.12 MB] 23.09.2015
Příloha č. 1 - Specifikace služeb DPP pro zajištění provozu IS IIS VoZP ČR DOC [130.78 kB] 23.09.2015
Příloha č. 2 - Závazný vzor smlouvy DOC [117.50 kB] 23.09.2015
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [58.00 kB] 23.09.2015
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.66 kB] 23.09.2015