Dodávka kritických komponent IT infrastruktury VoZP ČR – odstranění havarijního stavu

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka kritických komponent IT infrastruktury VoZP ČR – odstranění havarijního stavu
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000016
Jednací číslo 1/120/1168249-2015
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 5 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 20.10.2015 11:01
Lhůta pro podání nabídek 4.11.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Dodání jednoho systému pro běh aplikací a systému pro ukládání dat a to včetně kompatibility se stávajícímu systémy, verzemi operačních systémů, databází a redundantním způsobu ukládání dat tak, aby došlo ke konsolidaci datových úložišť.

Rovněž je nutné zajistit potřebné instalace, implementaci a nasazení systémového prostředí na místě zadavatele a provést přenos dat a aplikací ze stávajícího serveru a úložiště IBM na nové systémy.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Smlouva COMTESYS PDF [5.96 MB] 03.12.2015
Písemná zpráva zadavatele PDF [473.69 kB] 03.12.2015
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [470.39 kB] 12.11.2015
Výzva k podání nabídky PDF [2.41 MB] 20.10.2015
Příloha č. 1 výzvy - Kritické komponenty PDF [2.36 MB] 20.10.2015
Příloha č. 2 výzvy - Kupní smlouva DOC [72.00 kB] 20.10.2015
Příloha smlouvy - Specifikace s diskové pole DOC [32.20 kB] 20.10.2015
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [55.00 kB] 20.10.2015
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění ZKP DOC [19.74 kB] 20.10.2015