Propagace VoZP ČR při MS v ledním hokeji 2015

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Propagace VoZP ČR při MS v ledním hokeji 2015
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000009
Jednací číslo 1/120/345127
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 25.3.2015 7:37
Lhůta pro podání nabídek 9.4.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

propagace VoZP ČR v souvislosti s pořádáním MS v ledním hokeji v Praze a v Ostravě.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF [182.53 kB] 23.04.2015
Dodatečná informace č. 1 DOC [12.40 kB] 01.04.2015
Vyzva k podani nabidky Propagace VoZP ČR při MS v LH 2015 PDF [2.13 MB] 25.03.2015
Příloha č.1 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.25 kB] 25.03.2015
Příloha č.2 - Krycí list nabídky (vzor) DOC [54.00 kB] 25.03.2015
Příloha č.3 - Smlouva Propagace VoZP ČR při MS v LH v r. 2015 DOC [24.68 kB] 25.03.2015