Revize a kontrola elektrických spotřebičů, elektroinstalací a hromosvodů během používání dle § 102 a § 302 zákona č. 262/2006 Sb., v rozsahu stanoveném ČSN 331600ed2 v období let 2015 - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Revize a kontrola elektrických spotřebičů, elektroinstalací a hromosvodů během používání dle § 102 a § 302 zákona č. 262/2006 Sb., v rozsahu stanoveném ČSN 331600ed2 v období let 2015 - 2016
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000007
Jednací číslo 1/120/827992-2014
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 1 860 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 9.1.2015 7:50
Lhůta pro podání nabídek 20.1.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

  1. Fyzická kontrola vybraných objektů a pracovišť VoZP ČR, dohledání všech dotčených elektroinstalací a elektrických spotřebičů dle evidence, jejich označení štítkem, provedení předepsaných měření a zatřídění spotřebičů do skupin dle ČSN 331600ed2, v termínech a podle harmonogramu určeného zadavatelem.
  2. Vypracování protokolu a zápisu o provedených měřeních, včetně vyhotovení a aktualizace harmonogramu termínů měření pro následující období.
  3. Vyhodnocení výsledků revizí a kontrol – odborný posudek technického stavu s návrhem na vyřazení vadných instalací a přístrojů.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci PDF [174.83 kB] 14.01.2015
Dodatečná informace č. 2 zadavatele PDF [111.39 kB] 14.01.2015
Vyzva k podani nabidky Revize spotřebičů 2015 - 2016 PDF [212.83 kB] 09.01.2015
Příloha č 3. - Výzvy - smlouva o dílo DOC [30.43 kB] 09.01.2015
Příloha č. 1. a 2. Výzvy DOC [19.31 kB] 09.01.2015
Příloha č. 2. smlouvy o dílo XLS [68.00 kB] 09.01.2015
DDHM - Příloha č. 3 Smlouvy o dílo XLS [219.00 kB] 09.01.2015
DHM Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky XLS [68.50 kB] 09.01.2015
DDHM - Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky XLS [219.00 kB] 09.01.2015