Servis, údržba a technická podpora HW a SW produktů ORACLE

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Servis, údržba a technická podpora HW a SW produktů ORACLE
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000008
Jednací číslo 1/120/263544-2015
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 3 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 13.3.2015 10:37
Lhůta pro podání nabídek 27.3.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění originální technologické podpory výrobce, servisních prací, služeb servisní pohotovosti a servisní profylaktické údržby HW a SW na platformě Oracle na rok 2015, tvořící infrastrukturu pro zajištění běhu informačních systémů VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Scan Smlouva podpis 13.4.2015 PDF [3.04 MB] 23.04.2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [401.84 kB] 23.04.2015
Dodatečná informace č. 1 PDF [223.69 kB] 25.03.2015
Výzva k podání nabídky - ORACLE PDF [1.42 MB] 13.03.2015
Příloha č. 1 - Specifikace technologií a požadovaných služeb SW a HW Oracle DOC [35.76 kB] 13.03.2015
Příloha č. 2 - Podpora HW - SW - Oracle PDF [336.11 kB] 13.03.2015
Příloha č. 3 - Závazný vzor smlouvy DOC [82.50 kB] 13.03.2015
Příloha č. 4 - Krycí list nabídky DOC [54.00 kB] 13.03.2015
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.50 kB] 13.03.2015