Uveřejnění smluv s poskytovateli zdravotních služeb na internetových stránkách VoZP ČR, v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb.

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Uveřejnění smluv s poskytovateli zdravotních služeb na internetových stránkách VoZP ČR, v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb.
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000010
Jednací číslo 1/120/278555-2015
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 25.3.2015 13:40
Lhůta pro podání nabídek 7.4.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

digitalizace dokumentů - smluvních vztahů uzavřených mezi VoZP ČR a poskytovateli zdravotních služeb, tedy jejich naskenování do formátu „pdf“ a to včetně tvorby technických a věcných metadat k těmto dokumentům.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Dodatečná informace č. 2 PDF [502.75 kB] 01.04.2015
Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb - VZOR DOC [152.00 kB] 31.03.2015
Dodatečná informace č. 1 na dotaz uchazeče PDF [311.49 kB] 31.03.2015
Výzva k podání nabídky PDF [1.64 MB] 25.03.2015
Příloha č.1 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.53 kB] 25.03.2015
Příloha č.2 - Krycí list nabídky DOC [53.50 kB] 25.03.2015
Příloha č.3 Výzvy - Závazný vzor slmouvy Uveřejňování smluv DOC [75.50 kB] 25.03.2015