Vývoj a rozvoj informačního systému IIS VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Vývoj a rozvoj informačního systému IIS VoZP ČR
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000014
Jednací číslo 1/120/1065854-2015
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 24.9.2015 9:50
Lhůta pro podání nabídek 6.10.2015 9:00

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je zajištění vývoje IIS (integrovaný informační systém) v souladu se zákonem 200/2015 Sb.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Smlouva - vývoj a rozvoj IIS VoZP ČR PDF [1.99 MB] 09.10.2015
Výzva k podání nabídky PDF [2.21 MB] 24.09.2015
Příloha č.1 PDF [1014.77 kB] 24.09.2015
Příloha č.2 - Závazný vzor smlouvy o dílo IIS DOC [77.00 kB] 24.09.2015
Příloha č.3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.20 kB] 24.09.2015
Příloha č.4 - Krycí list nabídky DOC [55.00 kB] 24.09.2015