Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR
Telefon 284 021 217
Identifikátor VZ P14000000028
Jednací číslo 1/120/1220194-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ neukončena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 29.9.2016 15:14
Lhůta pro podání nabídek 14.10.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky dodání SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 PDF [490.48 kB] 12.10.2016
Výzva k podání nabídky PDF [1.01 MB] 29.09.2016
Příloha č. 1 - Specifikace_dodávka maintenace Oracle_SW_002 DOC [29.13 kB] 29.09.2016
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [743.00 kB] 29.09.2016
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [746.00 kB] 29.09.2016
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy_02 DOC [127.50 kB] 29.09.2016