Dárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR
Telefon 284 021 323
E-mail zakazky@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000022
Jednací číslo 1/120/698674-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 1 850 000,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 9.6.2016 9:21
Lhůta pro podání nabídek 28.6.2016 11:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Dodávka dárkových propagačních předmětů s logem VoZP ČR a jejich distribuce na pobočky a Ústředí VoZP ČR v počtech podle zadání zadavatele.