Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 12 měsíců pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 12 měsíců pro VoZP ČR
Telefon 284 021 217
E-mail zakazky@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000026
Jednací číslo 1/120/671881-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 1 990 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 27.6.2016 11:06
Lhůta pro podání nabídek 11.7.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Dodání výpočetní techniky pro VoZP ČR v podobě osobních počítačů a notebooků pro VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 PDF [1.23 MB] 04.07.2016
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 PDF [441.15 kB] 01.07.2016
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám PDF [408.16 kB] 30.06.2016
Výzva k podání nabídky PDF [2.68 MB] 27.06.2016
Příloha č. 1 výzvy PDF [1.58 MB] 27.06.2016
Příloha výzvy č. 2 - cenový návrh_1 XLS [10.26 kB] 27.06.2016
Příloha výzvy č. 3 - Kupní smlouva DOC [34.31 kB] 27.06.2016
Příloha výzvy č. 4 - Krycí list DOC [16.37 kB] 27.06.2016
Příloha výzvy č. 5 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.42 kB] 27.06.2016