Dodávka, instalace a konfigurace tiskových zařízení pro tisk čárových kódů a karet

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka, instalace a konfigurace tiskových zařízení pro tisk čárových kódů a karet
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000019
Jednací číslo 1/120/377946-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 14.4.2016 14:45
Lhůta pro podání nabídek 26.4.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka tiskových zařízení pro tisk čárových kódů a karet, kompletní zajištění tiskových služeb na těchto dodaných zařízení ve všech lokalitách zadavatele po dobu platnosti smlouvy. Kompletní zajištění spočívá v instalaci, konfiguraci a zprovoznění tiskových zařízení, implementaci nástroje pro správu těchto zařízení pro možnost hlášení potřeb spotřebního materiálu, dodávka spotřebního materiálu, záruky a služeb, souvisejících s veřejnou zakázkou.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám PDF [855.19 kB] 22.04.2016
Výzva k podání nabídky PDF [2.56 MB] 14.04.2016
Příloha č. 1 Výzvy - Specifikace dodávky DOC [26.64 kB] 14.04.2016
Příloha č. 2 Výzvy - Stavy tiskových zařízení zadavatele XLS [12.25 kB] 14.04.2016
Příloha č. 3 Výzvy - Tabulka cenové nabídky XLS [12.29 kB] 14.04.2016
Příloha č. 4 Výzvy - Krycí list nabídky DOC [58.50 kB] 14.04.2016
Příloha č. 5 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.25 kB] 14.04.2016
Příloha č. 6 Výzvy - Závazný návrh kupní smlouvy DOC [74.50 kB] 14.04.2016