Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2016

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DATUM VYHLÁŠENÍ   NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  ČÍSLO JEDNACÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
23.12.2016 Zabezpečení ostrahy, recepční služby a tísňových tlačítek s připojením na PCO pro objekty VoZP ČR 1/120/1558956-2016 4.1.2017 do  9:00 hod.
14.12.2016 Zajištění úklidových prací v budovách Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, Praha 9 a pobočky VoZP ČR, Bělehradská 130, Praha 2, na dobu 3 let. 1/120/1537614-2016 27.12.2016 do 9:00 hod.
10.11.2016 Odstranění havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace objektu pobočky VoZP ČR v Plzni a stavební úpravy foyeru budovy. 1/120/1355631-2016 21.11.2016 do 9:00 hod.
20.10.2016 Odborná podpora při realizaci vybraných akvizičních procesů - 2016 1/120/1322013-2016 7.11.2016 do 9:00 hod.
29.9.2016 Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR 1/120/1220194-2016

14.10.2016 do 9:00 hod.

11.7.2016 Softwarové a hardwarové vybavení call centra VoZP ČR 433897/2016

5.8.2016 do 11:15 hod.

27.6.2016 Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 12 měsíců pro VoZP ČR 1/120/671881-2016

11.7.2016 do 9:00 hod.

23.6.2016 Komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR 1/120/263299-2016

16.8.2016 do 9:00 hod.

 Strana 1  2