Nákup kancelářských potřeb pro VoZP ČR na období 01. 07.2016 – 31. 12. 2016

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Nákup kancelářských potřeb pro VoZP ČR na období 01. 07.2016 – 31. 12. 2016
Telefon 284 021 295, 284 021 203
E-mail zakazky@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000023
Jednací číslo 1/120/635677-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 1 400 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 15.6.2016 20:06
Lhůta pro podání nabídek 27.6.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je průběžný nákup kancelářských potřeb, hygienických prostředků a spotřebního materiálu k výpočetní technice pro VoZP ČR v období od 01. 07. 2016 – 31. 12. 2016.  Součástí  je závoz objednaného materiálu na pobočky VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Příloha č. 1 výzvy_VZMR -Specifikace zakázky - Koš 2016 pro poptávku XLS [20.16 kB] 23.06.2016
Dodatečné informace č.2 PDF [1.38 MB] 23.06.2016
Dodatečné informace č.1 PDF [528.15 kB] 22.06.2016
Výzva PDF [2.60 MB] 15.06.2016
Příloha č. 1 smlouvy_VZMR -Specifikace zakázky - Koš 2016 pro poptávku XLS [25.56 kB] 15.06.2016
Příloha č. 2 smlouvy_Seznam osob oprávněných převzít zboží DOC [13.82 kB] 15.06.2016
Příloha č. 2 výzvy_VZMR - Krycí list DOC [16.35 kB] 15.06.2016
Příoha č. 3 výzvy Kupní smlouva kancelářské potřeby DOC [26.19 kB] 15.06.2016
Příloha č. 4 výzvy_VZMR - Čestné prohlášení DOC [741.50 kB] 15.06.2016