Odborná podpora při realizaci vybraných akvizičních procesů - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Odborná podpora při realizaci vybraných akvizičních procesů - 2016
Telefon 284 021 295
E-mail zakazky@vozp.cz, lhavlicek@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000029
Jednací číslo 1/120/1322013-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 20.10.2016 9:25
Lhůta pro podání nabídek 7.11.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky má být poskytování odborného poradenství při vytváření podkladů pro akviziční procesy VoZP ČR v oboru informačních a komunikačních technologií – zejména podlimitních a nadlimitních zakázek, a to po dobu 4 let ode dne uzavření rámcové smlouvy. 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Výzva k podání nabídky PDF [873.51 kB] 21.10.2016
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení DOC [14.65 kB] 21.10.2016
Příloha č. 2 - Krycí list DOC [707.83 kB] 21.10.2016
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy_01 DOC [118.50 kB] 21.10.2016