Odstranění havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace objektu pobočky VoZP ČR v Plzni a stavební úpravy foyeru budovy.

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Odstranění havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace objektu pobočky VoZP ČR v Plzni a stavební úpravy foyeru budovy.
Telefon 284 021 295
E-mail zakazky@vozp.cz, lhavlicek@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000030
Jednací číslo 1/120/1355631-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 10.11.2016 9:26
Lhůta pro podání nabídek 21.11.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Odstranění havarijního stavu rozvodů vody a kanalizace objektu pobočky VoZP ČR v Plzni a stavební úpravy foyeru budovy.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Výzva k podání nabídky 2 PDF [524.52 kB] 10.11.2016
Příloha č. 1 Čestné prohlášení DOC [14.60 kB] 10.11.2016
Příloha č. 2 Krycí list DOC [707.87 kB] 10.11.2016
Příloha č. 4 SOD DOC [143.00 kB] 10.11.2016
Ostatní podklady (ZIP soubor) DOC [5.61 MB] 10.11.2016