Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000017
Jednací číslo 1/120/294281-2016
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ neukončena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 35 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 23.3.2016 8:49
Lhůta pro podání nabídek 13.6.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizovat proces optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR. Dále zajistit plně redundantní a stabilní infrastrukturu pro provoz kritických aplikací a to zejména NIS a IIS.

Zadavatel požaduje dodání nezbytných komponent ICT infrastruktury pro zajištění vysoké dostupnosti pro aplikace, data a komunikační datové vrstvy.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Komentář PDF [180.96 kB] 10.06.2016
Záměr PDF [1.35 MB] 09.06.2016
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.6 PDF [557.31 kB] 06.06.2016
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.5 PDF [2.20 MB] 31.05.2016
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.4 PDF [388.08 kB] 26.05.2016
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.3 PDF [562.83 kB] 19.05.2016
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [55.50 kB] 16.05.2016
Příloha č. 1 Výzvy - Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR DOC [59.90 kB] 16.05.2016
Položkový rozpočet XLS [16.99 kB] 16.05.2016
Zadávaci dokumentace PDF [243.51 kB] 16.05.2016
Kupní smlouva VZ Optimalizace ICT VoZP CR rev MM DOC [207.00 kB] 16.05.2016
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2 PDF [622.34 kB] 12.05.2016
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám PDF [459.88 kB] 04.05.2016