Zabezpečení ostrahy, recepční služby a tísňových tlačítek s připojením na PCO pro objekty VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zabezpečení ostrahy, recepční služby a tísňových tlačítek s připojením na PCO pro objekty VoZP ČR
Telefon 284 021 295
E-mail zakazky@vozp.cz, lhavlicek@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000032
Jednací číslo 1/120/1558956-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 23.12.2016 8:12
Lhůta pro podání nabídek 4.1.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Zabezpečení ostrahy, recepční služby a tísňových tlačítek s připojením na PCO pro objekty VoZP ČR s cílem zajistit ostrahu objektů, včetně věcí a osob v nich se nacházejících.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Výzva k podání nabídky PDF [1.91 MB] 23.12.2016
Příloha č. 1 Čestné prohlášení DOC [14.64 kB] 23.12.2016
Příloha č. 2 Krycí list DOC [707.87 kB] 23.12.2016
Příloha č. 3 SOD DOC [103.50 kB] 23.12.2016