Zajištění SW a HW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zajištění SW a HW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR
Telefon 284 021 217
E-mail lopalecky@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000021
Jednací číslo 1/120/641561–2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota Do 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 7.6.2016 10:52
Lhůta pro podání nabídek 20.6.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodání SW a HW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců.