Softwarové a hardwarové vybavení call centra VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Softwarové a hardwarové vybavení call centra VoZP ČR
Telefon +421 914 326 801
E-mail zakazky@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000027
Jednací číslo 433897/2016
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 4 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 11.7.2016 14:09
Lhůta pro podání nabídek 5.8.2016 11:15
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání programového vybavení a koncových telefonních přístrojů nového Call centra VoZP a technická podpora na období 36 měsíců.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o zrušení ZŘ 21.4.17 PDF [1.17 MB] 21.04.2017
Rozhodnutí o námitkách.docx PDF [223.96 kB] 17.03.2017
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 02-17 PDF [458.70 kB] 07.02.2017
Rozhodnutí o námitkách stěžovatele . PDF [302.05 kB] 21.11.2016
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF [296.70 kB] 23.09.2016
Dodatečné informace č. 3 - SW a HW vyb. call centra PDF [390.06 kB] 04.08.2016
Dodatečné informace č. 2 - SW a HW vyb. call centra PDF [2.74 MB] 28.07.2016
Dodatečné informace č. 1 - SW a HW vyb. call centra PDF [1.01 MB] 26.07.2016
Výzva k podání nabídky Softwarové a hardwarové vybavení call centra VoZP ČR PDF [1.72 MB] 11.07.2016
Příloha č.1 - Funkcni specifikace Call Centra VoZP DOC [534.65 kB] 11.07.2016
Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.59 kB] 11.07.2016
Příloha č.3 - Krycí list nabídky DOC [24.98 kB] 11.07.2016
Příloha č.4 - Návrh smlouvy DOC [81.50 kB] 11.07.2016