Zajištění úklidových prací v budovách Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, Praha 9 a pobočky VoZP ČR, Bělehradská 130, Praha 2.

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zajištění úklidových prací v budovách Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, Praha 9 a pobočky VoZP ČR, Bělehradská 130, Praha 2.
Telefon 284 021 203
E-mail zakazky@vozp.cz, mfekete@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000031
Jednací číslo 1/120/1537614-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 14.12.2016 11:09
Lhůta pro podání nabídek 27.12.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Zajištění úklidových prací v budovách Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, Praha 9 a pobočky VoZP ČR, Bělehradská 130, Praha 2.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 PDF [402.90 kB] 21.12.2016
Výzva PDF [2.54 MB] 15.12.2016
Příloha č. 1 Čestné prohlášení DOC [14.72 kB] 14.12.2016
Příloha č. 2 Krycí list DOC [707.92 kB] 14.12.2016
Příloha č. 3 SOD DOC [128.50 kB] 14.12.2016