Zpravodaj VoZP ČR 2016

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zpravodaj VoZP ČR 2016
Telefon 284 021 323
E-mail jmates@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000020
Jednací číslo 1/120/41603-2016
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 4 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 28.4.2016 13:15
Lhůta pro podání nabídek 16.5.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a redakčního zpracování, tisku, fóliování a distribuce zpravodaje VoZP ČR pro rok 2016.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Zrušení ZŘ PDF [731.00 kB] 26.05.2016
Příloha č. 3 - Krycí list DOC [16.33 kB] 10.05.2016
Výzva k podání nabídky PDF [3.18 MB] 28.04.2016
Příloha č. 1 výzvy - specifikace PDF [201.30 kB] 28.04.2016
Příloha č. 2 Výzvy - Smlouva o dílo DOC [82.50 kB] 28.04.2016
Příloha č. 4 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.22 kB] 28.04.2016