Zpravodaj VoZP ČR 2016

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zpravodaj VoZP ČR 2016
Telefon 284 021 323
E-mail zakazky@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000024
Jednací číslo 1/120/720226-2016
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 3 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 16.6.2016 16:27
Lhůta pro podání nabídek 4.7.2016 11:15
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, fóliování a distribuce Zpravodaje VoZP ČR pro rok 2016.

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Výzva PDF [3.35 MB] 16.06.2016
Příloha č. 4 výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.23 kB] 16.06.2016
Příloha č. 3 výzvy - Krycí list DOC [16.31 kB] 16.06.2016
Příloha č. 1 výzvy Specifikace - Ukázka grafického zpracování DOC [13.21 kB] 16.06.2016
Příloha č. 2 Výzvy - Smlouva o dílo DOC [85.00 kB] 16.06.2016