Dodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky pro VoZP v Olomouci – II

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky pro VoZP v Olomouci – II
Telefon 284 021 217, 284 021 256
E-mail petr.cerovsky@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz; zakazky@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000052
Jednací číslo 1/120/1459784-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 3 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 25.10.2017 12:30
Lhůta pro podání nabídek 30.11.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka HW komponent pro „Centrální tiskovou a obálkovací linku“ (dále jen CTOL) na pobočku VoZP v Olomouci pro tisk, automatizované obálkování a frankování zásilek předávaných k doručení České poště, instalace HW komponent, jejich zprovoznění, zaškolení administrátora a obsluhy a technická podpora typu NBD na dobu 48 měsíců, včetně spotřebního materiálu (vyjma papíru, obálek a štítků). Maximální zatížení CTOL musí být dimenzováno na zpracování špiček - min. 20 000 zásilek za den. Roční počet vypravených zásilek pak bude cca 2 mil. ks. Jednotlivé HW komponenty CTOL budou:

• produkční velkokapacitní ČB tiskárna,

• obálkovací stroj,

• frankovací stroj.


Podrobná specifikace dodávky HW komponent pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy, která je její nedílnou součástí.

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Pisemna zprava zadavatele PDF [215.07 kB] 07.05.2018
CTOL ZD Příloha č 3 - Krycí list nabídky v2.0 DOC [55.00 kB] 26.10.2017
Zadávací dokumentace CTOL PDF [555.90 kB] 25.10.2017
CTOL ZD Příloha č. 2 - Smlouva v2.0 DOC [144.50 kB] 25.10.2017
CTOL ZD Příloha č. 2 - Smlouva v2.0 - Příloha č. 1 - Specifikace v2.0 DOC [21.85 kB] 25.10.2017
CTOL Příloha č 1 k ZD - Specifikace v2.0 PDF [536.60 kB] 25.10.2017