Tuzemské ozdravné pobyty dětí v roce 2018

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Tuzemské ozdravné pobyty dětí v roce 2018
Telefon 284 021 284, 284 021 256
E-mail zakazky@vozp.cz; ivinarova@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000054
Jednací číslo 1/150/1617892
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota do 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 11.12.2017 16:00
Lhůta pro podání nabídek 4.1.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je Čtyř (4) nepřetržitých turnusů patnácti (15) denních tuzemských ozdravných pobytů pro 160 dětí v jednom kalendářním roce a to v horské oblasti, s umístěním rekreačního objektu v nadmořské výšce nejméně 500 m. Zadavatel požaduje 40 dětí v jednom turnuse.

 

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Výzva k podání nabídky DOC [747.39 kB] 12.12.2017
Příloha č. 3 Výzvy - závazný návrh smlouvy DOC [55.76 kB] 11.12.2017
Příloha č. 2 Výzvy - Krycí list nabídky DOC [31.00 kB] 11.12.2017
Příloha č. 1 Výzvy - Specifikace požadavků na zdravotnické zabezpečení, ubytovací, stravovací a další služby PDF [113.24 kB] 11.12.2017