Dárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dárkové propagační předměty s potiskem loga VoZP ČR
Telefon 284 021 209, 284 021 256
E-mail hsalajkova@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000043
Jednací číslo 1/112/777050-2017
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota do 2 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 11.7.2017 17:19
Lhůta pro podání nabídek 1.8.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 2 149 655,90 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka propagačních a dárkových předmětů s logem VoZP ČR pro potřeby prezentace VoZP ČR na veřejných akcích, letních ozdravných pobytech, dále k ocenění matek po porodu a dárců krve a krevních derivátů a pro společenské účely pojišťovny.

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Zpráva o hodnocení nabídek PDF [967.19 kB] 21.08.2017
Oznámení o výběru dodavatele PDF [190.68 kB] 14.08.2017
Vysvětlení ZD č. 6 PDF [364.70 kB] 26.07.2017
Vysvětlení ZD č. 5 PDF [227.98 kB] 24.07.2017
Vysvětlení ZD č. 4 PDF [231.13 kB] 20.07.2017
Logo VoZP ČR (ZIP) PDF [150.12 kB] 19.07.2017
Vysvětlení ZD č. 3 PDF [289.67 kB] 19.07.2017
Vysvětlení ZD č. 2 PDF [429.27 kB] 17.07.2017
Vysvětlení ZD č. 1 DOC [736.52 kB] 14.07.2017
Výzva k podání nabídky PDF [4.02 MB] 11.07.2017
Příloha č. 1 Smlouvy- Druhy a počty předmětů s potiskem či označením s l... DOC [740.16 kB] 11.07.2017
Příloha č. 1 Výzvy - Druhy a počty předmětů s potiskem či označením s lo... DOC [740.11 kB] 11.07.2017
Příloha č. 2 Smlouvy - Rozdělovník PDF [702.63 kB] 11.07.2017
Příloha č. 2 Výzvy - Seznam vybraných vzorků reklamních předmět PDF [213.75 kB] 11.07.2017
Příloha č. 3 Výzvy - Rozdělovník PDF [632.49 kB] 11.07.2017
Příloha č. 4 Výzvy - Kupní smlouva DOC [86.50 kB] 11.07.2017
Příloha č. 5 Výzvy - Krycí list DOC [708.54 kB] 11.07.2017
Příloha č. 6 výzvy PDF [2.24 MB] 11.07.2017