Dodávka, instalace, konfigurace a mimozáruční podpora aktivních prvků datové sítě LAN/WAN

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka, instalace, konfigurace a mimozáruční podpora aktivních prvků datové sítě LAN/WAN
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000018
Jednací číslo 1/120/368650-2016
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 5 190 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 7.4.2016 9:21
Lhůta pro podání nabídek 29.4.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 2 476 163,63 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Dodávka aktivních prvků LAN/WAN dle zadané technické specifikace, včetně SW a HW a podpory výrobce k těmto aktivním prvkům, včetně instalace ve všech dotčených lokalitách zadavatele, implementaci do infrastruktury zadavatele potřebné úpravy stávajících konfigurací, aktualizace provozního monitoringu a mimozáruční podpory.