Dodávka, instalace, konfigurace a mimozáruční podpora aktivních prvků sítě LAN/WAN

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka, instalace, konfigurace a mimozáruční podpora aktivních prvků sítě LAN/WAN
Telefon 284 021 217, 284 021 256
E-mail petr.cerovsky@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000045
Jednací číslo 1/120/870765-2017
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ neukončena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota do 3 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 4.8.2017 6:17
Lhůta pro podání nabídek 13.9.2017 9:00

Stručný popis veřejné zakázky

Pro zajištění nepřetržitého provozu klíčové komunikační infrastruktury LAN/WAN zadavatele je nezbytné zajistit správnou funkci klíčové komunikační infrastruktury a přenos dat mezi interními a externími komunikačními prvky s vysokou mírou provozní spolehlivosti a bezpečnosti přenášeného obsahu.

  1. Zadavatel požaduje pro doplnění stávající infrastruktury 10 GBit sítě serveroven v lokalitě Praha – ústředí dodání, instalaci a konfiguraci definovaných prvků LAN dle zadané technické specifikace, včetně SW a HW podpory výrobce k těmto aktivním prvkům – prodloužené záruky výrobce typu SmartNet 8x5xNBD pro možnost rychlého servisního zásahu a zajištění rychlé dodávky náhradních dílů nebo zapůjčení ekvivalentního zařízení.
  2. Zadavatel požaduje pro doplnění stávající infrastruktury dodání, instalaci a konfiguraci aktivních prvků LAN/WAN dle zadané technické specifikace, včetně SW a HW podpory výrobce k těmto aktivním prvkům – prodloužené záruky výrobce typu SmartNet 8x5xNBD pro možnost rychlého servisního zásahu a zajištění rychlé dodávky náhradních dílů nebo zapůjčení ekvivalentního zařízení v lokalitě pobočka Plzeň.

Přesná specifikace a požadavky zadavatele na zakázku obsahuje Příloha č. 1 – Technická specifikace, která je přílohou této výzvy

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vyzva_k_podani_nabidky PDF [364.25 kB] 04.08.2017
Příloha č. 1 - Technická specifikace PDF [436.53 kB] 04.08.2017
Příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace PDF [436.15 kB] 04.08.2017
Příloha č. 2 Výzvy - závazný návrh smlouvy DOC [98.50 kB] 04.08.2017
Příloha č. 3 Výzvy - Krycí list nabídky DOC [708.29 kB] 04.08.2017
Příloha č. 4 - Cenová nabídka XLS [137.99 kB] 04.08.2017