Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 48 měsíců pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka osobních počítačů a notebooků na období 48 měsíců pro VoZP ČR
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000042
Jednací číslo 1/120/625645-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota do 6 943 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 20.6.2017 8:08
Lhůta pro podání nabídek 21.9.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 812 533,88 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem o dodávce předpokládaného počtu osobních počítačů a notebooků.

  • 300 ks sestav osobních počítačů včetně monitoru
  • 10 ks monitorů
  • 13 ks notebooků – manažerský - včetně monitoru
  • 30 ks notebooků – uživatelský – včetně monitoru

Období, na které bude uzavřena Rámcová dohoda, je 48 měsíců od data podpisu.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o prodloužení termínu na podání nabídek PDF [38.20 kB] 21.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF [185.63 kB] 18.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF [344.85 kB] 15.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace PDF [120.80 kB] 14.08.2017
Příloha č. 4 - krycí list nabídky DOC [63.50 kB] 10.08.2017
Zadávací dokumentace PDF [3.69 MB] 20.06.2017
Příloha 1 ZD - Specifikace dodávka PC a NTB 2017 DOC [45.65 kB] 20.06.2017
Příloha č 2 ZD Cenový návrh - cenová nabídka XLS [16.81 kB] 20.06.2017
Příloha 1 Dohody - Specifikace dodávka PC a NTB 2017 DOC [40.45 kB] 20.06.2017
Příloha č 2 Dohody Cenový návrh - cenová nabídka XLS [16.81 kB] 20.06.2017
Příloha č 3 - Závazný návrh rámcové dohody DOC [39.97 kB] 20.06.2017