Hromadné tisky a jejich rozesílání

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Hromadné tisky a jejich rozesílání
Telefon 284 021 295, 284 021 256
E-mail zakazky@vozp.cz., lhavlicek@vozp.cz, mmartoch@vozp.cz.
Identifikátor VZ P14000000033
Jednací číslo 1/120/1509682-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 6.3.2017 8:36
Lhůta pro podání nabídek 22.3.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 768 951,55 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bude uzavření smlouvy pro zabezpečení hromadného tisku a jeho rozesílání na období jeden rok, nebo do vyčerpání stanovené částky.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvětlení dotazů k ZD č. 2 PDF [392.83 kB] 15.03.2017
Vysvětlení dotazů k ZD č. 1 PDF [418.03 kB] 14.03.2017
Vysvětlení dotazů k ZD č. 1 DOC [262.38 kB] 14.03.2017
Vyzva k podani nabidky Hromadné tisky PDF [268.21 kB] 06.03.2017
Příloha č. 1 - Jednotková nabídková cena za vytištění, kompletaci a odeslání XLS [15.27 kB] 06.03.2017
Příloha č. 2 - Krycí list DOC [708.04 kB] 06.03.2017
Příloha č. 3 - Smlouva DOC [31.70 kB] 06.03.2017