Komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Komplexní zajištění tiskových služeb a správa tiskových zařízení pro VoZP ČR
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000040
Jednací číslo 1/120/440828-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 9 890 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 24.4.2017 13:44
Lhůta pro podání nabídek 12.6.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 352 225,35 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Pro zajištění tiskových služeb v rámci VoZP ČR zadavatel vypisuje toto zadávací řízení s cílem komplexního pokrytí všech tiskových služeb. Zadavatel předpokládá dobu plnění veřejné zakázky 48 měsíců. Technickou specifikaci obsahuje Příloha č. 1 k ZD „Technická specifikace“ a její část „A - parametry definovaných kategorií tiskových zařízení“. Minimální počty požadovaných tiskových zařízení obsahuje Příloha č. 1 k ZD „Technická specifikace“ a její část „B - minimální rozsah počtu tiskových zařízení“. Tato příloha obsahuje i odhadované počty stránek černobílých a barevných stránek.

Zadavatel požaduje rovněž zajistit a provést odpovídající školení uživatelů pro implementovaný systém a dodaná tisková zařízení.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvetleni ZD-č.5 PDF [201.83 kB] 05.06.2017
Vysvětlení ZD - č.4 PDF [215.66 kB] 29.05.2017
Vysvětlení ZD č. 3 PDF [131.25 kB] 23.05.2017
Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci PDF [189.33 kB] 17.05.2017
Vysvětlení ZD - č.1 PDF [119.45 kB] 03.05.2017
ZD Komplexní zabezpečení tiskových služeb PDF [525.97 kB] 24.04.2017
příloha 1, část C - Výpočet ceny XLS [27.59 kB] 24.04.2017
příloha 1, část B - Minimální rozsah počtu tiskových zařízení XLS [14.77 kB] 24.04.2017
příloha 1, část A - Parametry definovaných kategorií tiskových zařízení XLS [32.67 kB] 24.04.2017
Příloha_1_specifikace_tiskové služby PDF [495.13 kB] 24.04.2017
Příloha č. 3 k ZD - Rámcová dohoda DOC [84.50 kB] 24.04.2017
Příloha č 2 dohody- Seznam dodacích míst DOC [12.91 kB] 24.04.2017
Příloha č 2 ZD - Seznam dodacích míst DOC [12.85 kB] 24.04.2017
Přiloha č. 4 ZD - Kryci list nabidky DOC [54.00 kB] 24.04.2017