Materiální vybavení VoZP ČR pro marketingové účely

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Materiální vybavení VoZP ČR pro marketingové účely
Telefon 284 021 323
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000038
Jednací číslo 1/120/397478-2017
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 700 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 3.4.2017 15:09
Lhůta pro podání nabídek 13.4.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je pořízení materiálního vybavení Ústředí a poboček VoZP ČR k marketingovým účelům pojišťovny.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvětlení zadávací dokumentace - 10.4.2017 PDF [662.60 kB] 10.04.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace - 6.4.2017 PDF [1.51 MB] 06.04.2017
Výzva k podání nabídky PDF [2.32 MB] 03.04.2017
Příloha č. 1_čestné prohlášení DOC [13.83 kB] 03.04.2017
Příloha č. 2_krycí list nabídky DOC [14.48 kB] 03.04.2017
Příloha č. 3_smlouva o realizaci zakázky DOC [2.81 MB] 03.04.2017
Příloha č. 4_Specifikace dodávky DOC [2.59 MB] 03.04.2017
Příloha č. 5_rozdělovník_místa dodání DOC [14.88 kB] 03.04.2017