Nákup kancelářských potřeb, hygienických prostředků a spotřebních materiálů výpočetní techniky pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Nákup kancelářských potřeb, hygienických prostředků a spotřebních materiálů výpočetní techniky pro VoZP ČR
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000039
Jednací číslo 1/120/434505-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 12 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 7.4.2017 6:02
Lhůta pro podání nabídek 17.5.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 1 147 590,97 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude průběžné zajišťování dodávek kancelářských potřeb, hygienických prostředků a spotřebních materiálů výpočetní techniky pro VoZP ČR na dobu 4 let.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Zadávací dokumentace PDF [530.98 kB] 06.04.2017
Příloha č.1 - Nákupní koš XLS [20.76 kB] 06.04.2017
Příloha č.2 - Seznam dodacích míst DOC [12.87 kB] 06.04.2017
Příloha č.3 - Závazný návrh rámcové dohody DOC [39.23 kB] 06.04.2017
Přiloha č.4 - Kryci list nabidky DOC [55.50 kB] 06.04.2017