Dodávka služeb ochrany přístupu do sítě internet pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka služeb ochrany přístupu do sítě internet pro VoZP ČR
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000041
Jednací číslo 1/120/782738-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota do 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 19.6.2017 7:48
Lhůta pro podání nabídek 12.7.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 137 859,50 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění správy bezpečnostního řešení a bezpečnostních pravidel komunikační infrastruktury Zadavatele pro přístup do sítě Internet.
Zadavatel požaduje zajistit správu Firewallu s cílem zabezpečit přístup do Internetu na úrovni uživatelů, aplikací a konkrétního obsahu.
Součástí služeb Poskytovatele jsou návrhy a doporučení technicko- organizačního nastavení a pořízení potřebného HW a SW vybavení.
Typ použitého zařízení: ASA5515-K9 (licence HA active/standby) – 2 ks kde je zajištěna podpora výrobce v místě instalace po dobu 24 měsíců SmartNet 8x5xNBD.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Výzva k podání nabídky PDF [2.07 MB] 19.06.2017
Příloha č. 1_krycí list nabídky DOC [14.80 kB] 19.06.2017
Příloha č. 2 - Smlouva - závazný návrh smlouvy DOC [41.42 kB] 19.06.2017