Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Telefon 284 021 203, 284 021 256
E-mail mfekete@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000049
Jednací číslo 1/120/918514-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota do 1 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 17.8.2017 11:15
Lhůta pro podání nabídek 1.9.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a dodavatelé hlasových a datových fixních i mobilních služeb na dobu 2 let.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF [288.39 kB] 29.08.2017
Hodnotící tabulka XLS [13.56 kB] 29.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF [246.22 kB] 25.08.2017
Vyzva k podani nabídky PDF [343.51 kB] 17.08.2017
Příloha č 1 Výzvy DOC [14.82 kB] 17.08.2017
Příloha č. 2_krycí list nabídky DOC [14.88 kB] 17.08.2017