Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny na období 12 měsíců pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny na období 12 měsíců pro VoZP ČR
Telefon 284 021 217
E-mail zakazky@vozp.cz., lopalecky@vozp.cz, mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000035
Jednací číslo 1/120/1638843-2016
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 8.3.2017 10:56
Lhůta pro podání nabídek 24.3.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 1 093 422,31 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o realizace zakázky s jedním uchazečem o dodávce originálního spotřebního materiálu pro tiskárny.

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vyzva k podani nabidky_nákup spotřebního materiálu_001.doc PDF [256.08 kB] 08.03.2017
příloha č. 1 Výzvy_Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny XLS [15.27 kB] 08.03.2017
Příloha č. 2 Krycí list_nákup spotřebního materiálu_001 DOC [708.20 kB] 08.03.2017
Příloha č. 3 smlouva_nákup spotřebního materiálu DOC [119.00 kB] 08.03.2017