Provedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 2017 - 2020

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Provedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 2017 - 2020
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000037
Jednací číslo 1/120/404238-2017
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 3.4.2017 10:06
Lhůta pro podání nabídek 18.5.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 4 579 619,29 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je poskytnutí služby provedení statutárního auditu auditorskou společností u VoZP ČR za rok 2017 – 2020, podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvětlení č. 3 k zadávací dokumentaci PDF [522.91 kB] 12.05.2017
Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci DOC [16.63 kB] 20.04.2017
Příloha č. 1 - Smlouva Audit DOC [25.53 kB] 20.04.2017
Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci.docx PDF [275.40 kB] 12.04.2017
Výzva k podání nabídky PDF [9.25 MB] 03.04.2017
Příloha č. 2 - krycí list nabídky DOC [14.66 kB] 03.04.2017