Projekt vybudování Portálu pojištěnce VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Projekt vybudování Portálu pojištěnce VoZP ČR
Telefon 284 021 217, 284 021 256
E-mail petr.cerovsky@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000047
Jednací číslo 1/120/972866-2017
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota do 1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 14.8.2017 18:59
Lhůta pro podání nabídek 4.9.2017 13:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření Portálu pojištěnce pro vzájemnou komunikaci s pojištěnci a zaměstnavateli

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvětlení č. 2 k výzvě a do smlouvy Specifikace Portálu pojištěnce VoZP - doplnění PDF [247.34 kB] 28.08.2017
Vysvětlení č 1 Výzvy k podání nabídky PDF [112.88 kB] 28.08.2017
Výzva k podání nabídky Portál pojištěnce VoZP PDF [266.15 kB] 14.08.2017
Příloha č. 1 - specifikace Portálu pojištěnce VoZP v1.0 DOC [127.32 kB] 14.08.2017
Příloha č. 1 Smlouvy - specifikace Portálu pojištěnce VoZP v1.0 DOC [127.39 kB] 14.08.2017
Příloha č. 2 Výzvy -Čestné prohlášení DOC [707.51 kB] 14.08.2017
Příloha č. 3 Výzvy - Krycí list DOC [708.12 kB] 14.08.2017
Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy DOC [44.61 kB] 14.08.2017