Vytvoření mobilní aplikace pro komunikaci pojištěnců s VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Vytvoření mobilní aplikace pro komunikaci pojištěnců s VoZP ČR
Telefon 284 021 217, 284 021 256
E-mail petr.cerovsky@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000048
Jednací číslo 1/120/870515-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota do 1 550 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 15.8.2017 6:51
Lhůta pro podání nabídek 13.9.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 880 000,00 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření mobilní aplikace pro komunikaci pojištěnců s VoZP ČR.

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vyzva k podani nabídky PDF [255.15 kB] 15.08.2017
Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace mobilní apl. DOC [38.44 kB] 15.08.2017
Příloha č. 1 Technická specifikace mobilní apl. DOC [38.74 kB] 15.08.2017
Příloha č. 2 Výzvy - Krycí list nabídky DOC [708.27 kB] 15.08.2017
Příloha č. 3 Výzvy - Závazný návrh smlouvy DOC [44.35 kB] 15.08.2017