Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR
Telefon 284 021 217, 284 021 256
E-mail petr.cerovsky@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000046
Jednací číslo 1/120/879241-2017
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota do 1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 7.8.2017 13:09
Lhůta pro podání nabídek 21.8.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 1 888 918,00 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodání SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců podle specifikace uvedené v příloze č. 1 Specifikace veřejné zakázky „Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR“, která je nedílnou součástí tohoto výzvy k podání veřejné zakázky (dále jen Příloha č. 1).

Tato SW podpora slouží k zajištění bezporuchového běhu Integrovaného informačního systému VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vyzva k podání nabídky - ke zveřejnění PDF [253.54 kB] 07.08.2017
Příloha č 1 Smlouvy - Technická specfikace DOC [29.11 kB] 07.08.2017
Příloha č 1 Výzvy - Technická specfikace DOC [29.14 kB] 07.08.2017
Příloha č. 2_krycí list nabídky DOC [14.87 kB] 07.08.2017
Příloha č 3 - Závazný návrh smlouvy DOC [124.50 kB] 07.08.2017