Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR
Telefon 284 021 217, 284 021 256
E-mail petr.cerovsky@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000044
Jednací číslo 1/120/808281-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota do 4 960 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 2.8.2017 8:14
Lhůta pro podání nabídek 30.8.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Pro zajištění běhu interních systémů (spisová služba, elektronické pošty, Active Directory) a dalších podpůrných aplikaci na platformě Intel v rámci VoZP ČR zadavatel vypisuje toto zadávací řízení s cílem zajištění dodávky HW včetně podpory na 4 roky.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF [371.71 kB] 21.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF [449.10 kB] 18.08.2017
Vysvětlení zadávací dokumentace PDF [718.21 kB] 15.08.2017
Zadávací dokumentace - Intel PDF [2.70 MB] 02.08.2017
Příloha č. 1 - Smlouvy DOC [1.66 MB] 02.08.2017
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace PDF [2.27 MB] 02.08.2017
Příloha č. 2 - závazný návrh smlouvy DOC [45.00 kB] 02.08.2017
Příloha č. 3 ZD Krycí list DOC [708.31 kB] 02.08.2017