Zpravodaje VoZP ČR 2017

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zpravodaje VoZP ČR 2017
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14000000036
Jednací číslo 1/120/311071-2017
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 6 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 17.3.2017 10:32
Lhůta pro podání nabídek 25.4.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 4 579 619,29 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování celobarevného časopisu s názvem „Zpravodaj VoZP ČR 2017“ ve dvou částech, každá část (číslo) v nákladu á 465 000 kusů výtisků:

  • první část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 1, v rozsahu 32 stran,
  • druhá část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 2, v rozsahu 52 stran.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvětlení č. 4 k zadávací dokumentaci PDF [241.65 kB] 12.04.2017
Vysvětlení č. 3 k zadávací dokumentaci PDF [176.81 kB] 11.04.2017
Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci PDF [243.99 kB] 05.04.2017
Vysvětlení č. 1 PDF [230.29 kB] 22.03.2017
ZD Zpravodaje VoZP 2017 PDF [523.42 kB] 17.03.2017
Příloha č. 1 ZD - Smlouva o dílo DOC [28.62 kB] 17.03.2017
Příloha č. 2 ZD - Specifikace ukázky grafického zpracování PDF [185.75 kB] 17.03.2017
Příloha č. 3 ZD - Krycí list nabídky DOC [54.50 kB] 17.03.2017