Technická podpora Mobilní aplikace pro komunikaci pojištěnců s VoZP

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Technická podpora Mobilní aplikace pro komunikaci pojištěnců s VoZP
Identifikátor VZ P14V000000056
Jednací číslo 1/120/113526-2018
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota do 1 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 20.2.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek 8.3.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení technické podpory Mobilní aplikace pro komunikaci pojištěnců se Zadavatelem na období 48 měsíců.
V rámci technické podpory bude řešeno:

 • Správa aplikace v prostředí App Store a Google Play
 • Uveřejňování nových verzí MA VoZP "Zdraví na klik"
 • Oprava chyb reportovaných pomocí Helpdesku
 • Hotline
 • SLA na opravy chyb
  a) Kritický problém - reakce do 4 hodin, řešení do 12 hod.
  b)Významný problém - reakce do 4 hodin, řešení 24 hod.
  c) Minimální problém - reakce do 4 hodin, řešení do 72 hodin
  d) Nepodstatná závada - reakce do 4 hodin, řešení do doby nejbližšího plánovaného update aplikace

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vysvětlení ZD č. 1 na dotaz uchazeče PDF [201.55 kB] 28.02.2018
Výzva k podání nabídky PDF [198.57 kB] 19.02.2018
VZ podpora - Smlouva v1.0 DOC [40.24 kB] 19.02.2018
Příloha č. 1, 2 Výzvy DOC [22.82 kB] 19.02.2018