Pojištění majetku, elektroniky, odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění motorových vozidel VoZP ČR na roky 2018 – 2022

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Pojištění majetku, elektroniky, odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění motorových vozidel VoZP ČR na roky 2018 – 2022
Identifikátor VZ P14V000000057
Jednací číslo 1/160/228882-2018
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota do 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 15.3.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek 5.4.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění majetku, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní a doplňková pojištění motorových vozidel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR na období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2022.

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Kopie - Příloha č. 3.3. Škodní průběh VoZP 2013 - 2018 XLS [24.74 kB] 19.03.2018
Kopie - Příloha č. 3.2. Přehled vozidel VoZP XLS [117.00 kB] 19.03.2018
Kopie - Příloha č. 3.1. - Seznam vybrané elektroniky VoZP XLS [13.35 kB] 19.03.2018
Výzva k podání nabídky PDF [317.98 kB] 15.03.2018
Příloha č 4 Krycí list nabídky DOC [47.50 kB] 15.03.2018
Příloha č 3.3. Přehled škod VoZP za posledních 5 let PDF [188.54 kB] 15.03.2018
Příloha č 3.2. Přehled motorových vozidel VoZP 2018 PDF [184.44 kB] 15.03.2018
Příloha č 3.1.Seznam vybrané elektroniky VoZP 2018 PDF [118.61 kB] 15.03.2018
Příloha č 2. Čestné prohlášení DOC [13.74 kB] 15.03.2018
Příloha č 1 Technické podmínky ZD VoZP CR 2018 PDF [484.90 kB] 15.03.2018