Kompletní vybavení imobiliářem včetně vybavení kontaktního místa pobočky České Budějovice

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Kompletní vybavení imobiliářem včetně vybavení kontaktního místa pobočky České Budějovice
Identifikátor VZ P14V000000058
Jednací číslo 1/160/393409–2018
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota do 3 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 20.3.2018 10:00
Lhůta pro podání nabídek 11.4.2018 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ má být nákup a instalace kancelářského vybavení pro pobočku VoZP ČR v Českých Budějovicích včetně vybavení jejího klientského centra na adrese: ulice Mánesova, objekt „Piano“. Součástí zakázky bude zřízení přepážkového pracoviště klientského centra a podatelny.

Počet a druh nábytku obsahuje Příloha č. 1 – Kalkulace nábytku.

 

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Piano_doplneni prilohy č.2_Technická specifikace PDF [235.34 kB] 04.04.2018
příloha č. 4.- Smlouva o dodávce DOC [29.16 kB] 20.03.2018
Vyzva k podani nabidky - fin. PDF [416.48 kB] 20.03.2018
Příloha č. 5 Krycí list nabídky DOC [55.00 kB] 20.03.2018
Příloha č. 3. - Půdorysy řešeného prostoru_2NP_backoffice PDF [1.63 MB] 20.03.2018
Příloha č. 3. - Půdorysy řešeného prostoru_1NP_klientska_zona PDF [777.05 kB] 20.03.2018
Příloha č. 2. Výzvy Technický popis nábytku - fin. DOC [1.52 MB] 20.03.2018
Příloha č. 2. Smlouvy Technický popis nábytku - fin. DOC [1.52 MB] 20.03.2018
Příloha č. 1 Výzvy - Kalkulace nábytku - fin. XLS [15.52 kB] 20.03.2018
Příloha č. 1 Smlouvy - Kalkulace nábytku - fin. XLS [15.53 kB] 20.03.2018