Váleční veteráni

 

Nabídka VoZP ČR pro válečné veterány

1. Programy preventivní péče

VoZP ČR se i pro tento rok podařilo zachovat rozsah a strukturu příspěvků z programu preventivní zdravotní péče hrazené z fondu prevence jako v roce minulém. V rozsahu jednotlivých programů s ohledem na dlouhodobě stabilní hospodářské výsledky pojišťovny nedochází k žádným významným změnám oproti předchozímu období. Jednou z nosných priorit VoZP ČR je snaha o vytváření podmínek pro zdravý způsob života a pozitivní životní styl. Důležitým nástrojem k podpoře tohoto záměru je soubor preventivních příspěvků, které máme tu čest opět nabídnout svým pojištěncům, našim válečným veteránům. Preventivní programy pro naše válečné veterány se snažíme neustále vylepšovat a i v nejbližší době připravujeme další změny s ohledem zejména na navýšení příspěvků programu preventivní péče pro novodobé válečné veterány vracející se aktuálně z misí.

2. Lázeňská péče pro novodobé válečné veterány

  • Specializovaná lázeňská péče pro novodobé válečné veterány vracející se z misí.
  • Specializovaná lázeňská péče pro rodinné příslušníky (pojištěnce VoZP ČR) válečných veteránů zemřelých při výkonu služby v souladu s indikací lékaře k lázeňské léčbě na dobu jednoho, popřípadě dvou týdnů do šesti měsíců po tragické události.

3. Věrnostní klub VoZP ČR

Od vzniku VoZP ČR je naší prioritou zabezpečit našim válečným veteránům nejkvalitnější dostupnou zdravotní péči. Proto všem pojištěncům i našim válečným vetránům nabízíme rozsáhlou preventivní péči, hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a z fondu prevence.

Chceme však ještě více - aby mezi námi vznikl trvalý vztah, abychom pro Vás byli „Vaše“ zdravotní pojišťovna a Vy „naši“ pojištěnci z řad válečných veteránů. Proto Vám nabízíme možnost, stát se členy Věrnostního klubu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR. Pro válečné veterány připravujeme speciální sekci Věrnostního klubu, která bude více respektovat specifika a potřeby našich válečných veteránů.

Cílem Klubu je poskytnout podporu pojištěncům, kteří zůstávají věrni naší zdravotní pojišťovně, plní vůči ní své povinnosti a přitom aktivně pečují o své zdraví. Tj. chodí pravidelně na lékařské prohlídky, sportují a investují do svého zdraví. (bod 8)

4. Benefity

Pro válečné veterány a ostatní pojištěnce VoZP ČR jsme připravili  spolu s našimi partnery další zvýhodnění a bonusy v nejrůznějších odvětvích poskytujících Vám služby. Tato nabídka bude v regionech i celostátně stále rozšiřována a přizpůsobována tak, aby vhodně doplnila Preventivní programy Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, které jsou poskytovány nad rámec zdravotního pojištění hrazeného státem. Speciálně pro válečné veterány průběžně připravujeme nabídku nadstandardních slev a výhody všech nasmlouvaných partnerů jsou jim hrazeny v plné výši. (bod 9)

5. Monitor zdraví.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR pro Vás připravila Monitor zdraví, místo, kde se můžete bezplatně zvážit, změřit, zjistit tlak krve a množství tuku v těle. Monitory zdraví najdete na pobočkách VoZP ČR. Více zde.

6. Poradna Dr. Chytrolína

Často kladené dotazy si můžete přečíst zde.

7. Preventivní programy pro naše válečné veterány zde.

8. Věrnostní klub VoZP ČR  zde.

9. Benefity zde.

10. Nové léčebné metody:

           - Kolenní chrupavkazde.

           - Protonové centrumzde.

           - PICC katetrzde.

           - Virtuální kolonoskopiezde.

 

 

Děkovné dopisy
  • 3. dubna 2014 - děkovný dopis Náčelníka Generálního štábu Armády České republiky - zde.

Tiskoviny VoZP ČR
  • Leták VoZP ČR: Program prevence zdraví "Válečný veterán" 2016 - zde.
  • Leták VoZP ČR: Program prevence zdraví "Válečný veterán" 2015 - zde.
  • Leták VoZP ČR pro válečné veterány - červenec 2014 - zde.
  • Bulletin VoZP ČR pro AČR - duben 2014 - zde.

 

VoZP ČR pomáhá válečným veteránům
  • Andělská křídla 2014 - Vojenská zdravotní pojišťovna - zde.
  • Válečný veterán Lukáš Hirka - zde.

 

Naši partneři