Pracovní příležitosti u Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

3. 11. 2017

dokument

 

 

 

 

 

 

Ústředí VoZP ČR Praha

  • Analytik/analytička a programátor/programátorka DWH <Více zde>

 

Pobočka VoZP ČR Praha

  • Referent zdravotních služeb (asistent revizního lékaře)  <Více zde>

 

Pobočka VoZP ČR České Budějovice:

  • Revizní lékař pro pobočku <Více zde>

 

Pobočky  VoZP ČR Praha, Olomouc, Brno, Plzeň, Hradec Králové:

  • Revizní lékař <Více zde>

 

Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopise dáváte souhlas s tím, aby je VoZP ČR zpracovala a uschovala v personální databázi pouze pro účely náboru a výběru na volné pracovní pozice po dobu nejvýše 1 roku. Poté budou Vaše osobní údaje skartovány.