Referent / ka realizace úhrad a pokladních činností

VOJENSKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR

hledá na místo

referent / ka realizace úhrad a pokladních činností

 

Pracoviště: Pobočka Ústí nad Labem

Charakteristika typové pozice

Referent realizace úhrad a pokladních činností ekonomického oddělení pobočky je zaměstnanec se střední   kvalifikací, který zabezpečuje kompletní výkon hotovostních finančních operací s penězi a ceninami a dále provádí práce spojené se zpracováním úhrad vykázané zdravotní péče jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Pracovní činnost:

 • pokladní manipulace s peněžní hotovostí včetně přijímání a vydávání peněz
 • samostatné účtování pokladních operací
 • zpracovávání pokladní uzávěrky a vedení pokladní knihy a vedení knihy cenin
 • vykonávání dalších činností zadaných vedoucím zaměstnancem prováděných v rámci zastupitelnosti prací na útvaru nebo dalších činností vykonávaných pod jeho vedením z důvodu legislativních nebo organizačních změn činností útvaru. Druh těchto prací musí být srovnatelný činnostem pozice, kterou zaměstnanec vykonává
 • vede pokladnu pobočky, zodpovídá za stanovený pokladní limit, za manipulaci s finančními prostředky a zúčtovatelnými tiskopisy, zabezpečuje styk s bankou,
 • zabezpečuje nákup cenin, jejich evidenci a výdej, v pokladních hodinách zabezpečuje příjmy a výdaje v hotovosti včetně zpracování příslušných dokladů,
 • vede pokladní službu a odpovídá za provádění pokladních operací v rámci pobočky,
 • odpovídá za provedení formální kontroly režijních faktur a jejich zaevidování do knihy faktur,
 • provádí odblokování faktur v termínu splatnosti,
 • provádí výpočet cestovních náhrad pro pojištěnce, připravuje a odpovídá za správné předání dokladů na Ústředí,
 • odpovídá za hospodaření se svěřenými finančními prostředky na pobočce,
 • odpovídá za vedení archivu účetních dokladů na pobočce,
 • v rámci zastupitelnosti prací na oddělení plní další činnosti ekonomického charakteru na pobočce

 

Odborné znalosti a dovednosti pro výkon pozice:

 • orientace v dokumentaci, v podkladech
 • orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících se zdravotním pojištěním
 • vedení a pořizování dokumentace
 • vedení a pořizování záznamů
 • počítačové dovednosti - MS Office
 • ekonomické způsobilosti
 • znalosti aplikací IS VoZP
 • znalosti vnitřních předpisů VoZP
 • znalosti zákonných norem:

          - zákon o veřejném zdravotním pojištění

          - zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon o účetnictví

 

Osobnostní předpoklady:

 • jednání s lidmi - komunikace
 • vyjednávání
 • písemný projev a komunikace
 • týmová práce
 • práce s informacemi
 • pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti)
 • preciznost a důslednost
 • schopnost učit se novým věcem

 

Kvalifikační předpoklady:

Středoškolské vzdělání s maturitou

Další požadavky: bezúhonnost doložená trestním rejstříkem ne starším 3 měsíců. Znalost systému zdravotního pojištění výhodou.

Poznámky :

Součástí pracovní smlouvy je i dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.

Nabízíme:

 • Zaměstnání ve stabilizované a prosperující zdravotní pojišťovně s tradicí.
 • Odpovídající finanční ohodnocení.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Zajímavý program zaměstnaneckých benefitů.
 • Mzdové benefity.
 • Dovolená 25 dní.
 • Sick day 5 dní.

 

Místem výkonu práce je pobočka VoZP ČR Ústí nad Labem.

Nástup možný ihned nebo podle dohody.

Pracovní poměr na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení (nejdéle však po dobu rodičovské dovolené) s tříměsíční zkušební dobou.

 

Životopis, včetně motivačního dopisu, zasílejte na adresu:

Ing. Marian Novák, ředitel pobočky Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, W. Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem nebo elektronicky na abelasova@vozp.cz

 

Odpověď na nabídku pracovní pozice: Referent/ka realizace úhrad a pokladních činností

V případě zájmu o toto pracovní místo, vyplňte tento formulář, přiložte svůj životopis a motivační dopis.

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.