Referent zdravotních služeb Pobočka Praha

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

hledá zaměstnance na pozici

Referent zdravotních služeb

Pracoviště: Pobočka Praha, Bělehradská 130, Praha 2

Referent zdravotních služeb oddělení zdravotní péče pobočky je zaměstnanec se střední zdravotní kvalifikací, který provádí činnosti spojené s kontrolou vykázaných zdravotních služeb, vede agendu Příloh 2 a pořizuje smluvní ujednání s poskytovateli cestou portálu ZP.

 

Pracovní činnost:

 

 •       Účast na provádění fyzických revizí ve zdravotnických zařízeních.
 •       Revidování receptů a poukazů na ZP, kontrola vykázané zdravotní péče.
 •       Zpracovávání Příloh č. 2 ke smlouvám se smluvními zdravotnickými zařízeními.
 •       Vedení a příprava podkladových materiálů pro revizního lékaře.
 •       Pořizování dat do informačního systému pojišťovny a jejich zpracovávání a kontrola.
 •       Vedení administrativní agendy oddělení včetně evidování všech druhů písemností (žádanky, poukazy, návrhy na lázeňskou péči a atd.).
 •       Archivace žádostí a písemností vzniklých činností oddělení.
 •       Evidence a archivace Příloh č. 2 ke smlouvám se smluvními zdravotnickými zařízeními, zpravidla v elektronické podobě, v případě potřeby pořizování smluvních ujednání s poskytovateli cestou portálu ZP, kontrola náležitostí.  

 

Typová pracovní náplň:

 •          Účastní se na přípravě a provádění fyzických revizí ve zdravotnických zařízeních (zdravotnických zařízení domácí zdravotní péče, všeobecných sester v sociálních službách, lékárnách a výdejnách ZP) a vyhotovuje o tom zápisy,
 •          provádí revizi a vytřídění receptů a poukazů, vyřazené vrací účtujícímu zdravotnickému zařízení, vrací účtujícímu zdravotnickému zařízení vyřazené doklady revidované revizním lékařem,
 •          provádí kontrolu vykázané/poskytnuté zdravotní péče, o zjištěných nedostatcích/nesrovnalostech  informuje vedoucího pracovníka,
 •          přerozděluje k dalšímu zpracování elektronické zpracovávání příloh č. 2 dle požadavků zaslaných z ústředí, kontroluje v systému náležitosti této agendy,
 •          vystavuje individuální účet pojištěnce na jeho vyžádání.
 •          Eviduje a posuzuje návrhy na lázeňskou péči, návrhy předkládá reviznímu lékaři k vydání stanoviska, následně návrhy odesílá do lázeňských zařízení anebo klientovi,
 •          pořizuje lékařské návrhy na lázeňskou péči,
 •          zpracovává žádosti o proplacení rozšířených zdravotních služeb,
 •          vyřizuje reklamace na regulační poplatky a doplatky do výše stanoveného limitu,
 •          provádí evidenci došlé a odeslané pošty,
 •          eviduje Žádanky ZZ o schválení (povolení) výkonu-léčiva-ZP, 
 •          připravuje podklady a rozbory pro fyzické revize,
 •          provádí další potřebné administrativní úkony pro revizní lékaře,
 •          vede evidenci cirkulujících ZP,
 •          eviduje a rozesílá formuláře EU,
 •          eviduje lékařské návrhy na lázeňskou péči,
 •          pořizuje data pro bonifikace lékařů a ZZ

 

 

 

Kvalifikační předpoklady

Střední nebo vyšší zdravotnické vzdělání je podmínkou.

 

Další požadavky:vysoké komunikační dovednosti (přímé jednání s klienty) a pečlivost a důslednost prací, schopnost učit se novým věcem, analytické myšlení – schopnost pracovat s daty, pečlivost a důslednost prací, bezúhonnost doložená trestním rejstříkem ne starším 3 měsíců. Znalost systému zdravotního pojištění výhodou.

 

Nabízíme:

Zaměstnání ve stabilizované a prosperující zdravotní pojišťovně s tradicí.

Odpovídající finanční ohodnocení.

Pružnou pracovní dobu.

Zajímavý program zaměstnaneckých benefitů.

Mzdové benefity.

Dovolená 25 dní.

Sick day 5 dní.

 

Nástup ihned nebo dle dohody.

Pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za rodičovskou dovolenou.

 

 

Životopis, včetně motivačního dopisu,  zasílejte: Ing. Pavel Svoboda, ředitel pobočky VoZP ČR Praha, Bělehradská 130, 120 00, nebo elektronicky na psvoboda@vozp.cz.

 

Uchazeči, kteří chtějí, aby je VoZP oslovila, a to i opakovaně, v případě nabídky dalších volných míst je potřeba vyjádřit souhlas, aby jejich životopis byl archivován i po skončení výběrového/přijímacího řízení nejdéle však po dobu 6 měsíců.

K tomuto souhlasu můžete využít následující postup:

Na konec svého životopisu uveďte „jméno, příjmení, titul, souhlasím s archivací tohoto životopisu za účelem účasti v dalších výběrových řízení“. Pokud zasíláte písemně, připojte svůj podpis, pokud elektronicky převeďte životopis do PDF a odešle e-mailem.

V opačném případě jsou zaslané dokumenty skartovány dnem ukončení přijímacího/výběrového řízení.

Zaměstnavatel tímto informuje uchazeče o zaměstnání, že se v rámci výběrového/přijímacího řízení může seznámit s osobními údaji na veřejně přístupných profilech sociálních sítí.

 

Odpověď na nabídku pracovní pozice: Referent zdravotních služeb Pobočka Praha

V případě zájmu o toto pracovní místo, vyplňte tento formulář, přiložte svůj životopis a motivační dopis.

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.