Zaměstnanci

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/ 1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění , pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle §6 zákona o daních z příjmů. Od ledna 2008 se již při vzniku a zániku zaměstnání nevychází z vazby na nemocenské pojištění.